Jak to probíhá

Zvíře změní návrat do domu na návrat domů.

Přijedeme k vám domů v určitý, předem dohodnutý termín.

Vyšetříme vaše zvířátko a určíme nejvhodnější druh a formu eutanazie. 

Vše vám předem vysvětlíme. 

Nejprve je zvířeti podáno zklidňující sedativum a ve chvíli, kdy již nic nevnímá, je mu podána látka na zástavu srdce. Tato forma eutanazie je rychlá a velmi šetrná.

Na závěr ještě zkontrolujeme vymizení životních funkcí. 

Po provedení úkonu dostanete potvrzení o eutanazii, které můžete použít na odhlášení pejska z evidence města.


Co se stane s tělíčkem zvířátka po uspání

  • Můžete jej v souladu s LEGISLATIVOU  ( https://www.svscr.cz/krmiva-vzp-asanace/pohrbeni-zvirat/ ) pohřbít na vlastním pozemku.
  • Kremace zvířátka. Kremační službu Vám pomůžeme zprostředkovat u našich partnerů, včetně odvozu tělíčka. Tato služba je zpoplatněna.
  • Ovoz kadáveru kafilerní službou k asanaci, která je rovněž zpoplatněna.
  • Odevzdání tělíčka za poplatek na některé z veterinárních klinik, které zajistí hromadný odvoz kadáveru.